Kontynuacja badań – IV etap

Osoby które brały udział w badaniach w listopadzie i grudniu 2014 oraz styczniu 2015, proszone są o przybycie 21 lutego 2015 na godz. 10:30 w celu umożliwienia przeprowadzenia czwartego etapu badań, przedstawicielom Zakładu Biologii Człowieka AWF we Wrocławiu.

Proszę o odpowiedzialne podejście i obecność wszystkich uczestników listopadowo-grudniowych-styczniowych badań.

Pozdrawiam morsowo,
Dymitr

Kategoria: