Od stycznia kąpiele tylko dla członków i darczyńców

Krzysiek

Kochane Morsy i Morsetki od 01 stycznia 2022 Kąpiele będą odbywać się tylko i wyłącznie dla członków Stowarzyszenia Wrocławskie Morsy i Darczyńców. Po 01 stycznia 2022 będzie możliwość kontynuowania, uczestnictwa we wspólnych kąpielach morsowych jako DARCZYŃCA MIESIĘCZNY lub DARCZYŃCA SEZONOWY pod warunkiem przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia w kwocie nie mniejszej niż podane poniżej. 

W sezonie 2021/2022 jest to kwota:

  • DARCZYŃCA MIESIĘCZNY: 30 zł Za dany miesiąc kalendarzowy 
  • DARCZYŃCA SEZONOWY: 100 zł Opłata do końca sezonu (koniec Kwietnia)  

Po wpłacie odpowiedniej darowizny Wpłacający zostanie wpisany jako DARCZYŃCA na listę osób uprawnionych do wspólnych kąpieli morsowych. Otrzyma również stosowną kartę DARCZYŃCY UPRAWNIONEGO.

Darowizny należy wpłacać zgodnie z danymi umieszczonymi na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „nazwisko i imię – darowizna”.

O Przywilejach i Obowiązkach Darczyńców znajdziesz w zakładce „Jak zostać darczyńcą?

Kategoria: