Składka członkowska za sezon 2022-2023 !!!

Drogie Morsetki i Morsy!

Zgodnie z uchwałą podjętą przez walne zgromadzenie w dniu 14-05-2022 przypominamy o zmianie wysokości składki członkowskiej na kwotę 125,00 zł.
Bardzo prosimy o uiszczenie składki za sezon morsowy 2022/2023 do dnia 15 listopada 2022 roku.

Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy: 32 1140 2004 0000 3502 7924 6149 z dopiskiem: imię, nazwisko oraz składka członkowska za sezon 2022-2023
🧡🧡🧡

 

Kategoria: