Aktualności

Dymitr
Kategoria:

Osoby które brały udział w badaniach w listopadzie i grudniu 2014, proszone są o przybycie 24 stycznia 2015 na godz. 10:30 w celu umożliwienia przeprowadzenia trzeciego etapu badań, przedstawicielom Zakładu Biologii Człowieka AWF we Wrocławiu.

Proszę o odpowiedzialne podejście i obecność wszystkich uczestników listopadowo-grudniowych badań.

Pozdrawiam morsowo,
Dymitr

Dymitr
Kategoria:

Osoby które brały udział w ostatnich badaniach (w listopadzie 2014) proszone są o przybycie 13 grudnia 2014 na godz. 10:30 w celu umożliwienia przeprowadzenia drugiego etapu badań, przedstawicielom Zakładu Biologii Człowieka AWF we Wrocławiu.

Proszę o odpowiedzialne podejście i obecność wszystkich uczestników listopadowych badań.

Pozdrawiam morsowo,
Dymitr