Kontakt

Email

  • zarzad(@)morsy.wroclaw.pl
    Usuń nawiasy z adresu email.

Miejsce Kąpieli

Zobacz miejsce kąpieli.

Adres korespondencyjny

Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy
Skrzynka pocztowa 4205
50-522 UP Wrocław 42

Dane rejestrowe (do faktur)

Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy
ul. Ciepła 9
50-522 Wrocław
NIP: 899-268-99-18

Nowy rachunek bankowy

Aktualny numer rachunku:
32 1140 2004 0000 3502 7924 6149

Zarząd Stowarzyszenia Wrocławskie Morsy