Dobrze się śpi dzieciakom na powietrzu w lekkim mroziku!

Dobrze się śpi dzieciakom na powietrzu w lekkim mroziku! Żłobek nr 155 w Dzierżyńskim okręgu Moskwy. Foto Dmitrij Baltermants.

 

Zdjęcie z archiwum czasopisma "Ogoniok", 1958 r.

Napis pod zdjęciem:

Dobrze się śpi dzieciakom na powietrzu w lekkim mroziku! Żłobek nr 155 w Dzierżyńskim okręgu Moskwy. Foto Dmitrij Baltermants.

Ciekawostka

Fotograf Dmitrij Baltermants, ur. 13 maja 1912 r w Warszawie w Królewstwie Polskim – radziecki fotoreporter, legendarny przedstawiciel fotografii dokumentalnej (żródłó: Wikipedia – Дмитрий Бальтерманц).

Kategoria: