Jak zostać członkiem Stowarzyszenia „Wrocławskie Morsy”

Jurek

Cieszy nas że tu trafiłeś, bo oznacza to, że jesteś zainteresowany wstąpieniem w poczet członków Stowarzyszenia „Wrocławskie Morsy”.

Będzie to możliwe pod warunkiem, że aktywnie uczestniczysz w naszych kąpielach lub innych organizowanych przez nas wydarzeniach co najmniej od poprzedniego sezonu morsowego. Ale nie przejmuj się, jeśli nie spełniasz tego wymagania i przyłączyłeś się do nas w obecnym sezonie. Jeśli jesteś aktywny i zaangażowany, Zarząd może uczynić dla Ciebie wyjątek.

Jedyne co musisz zrobić, to wypełnić i złożyć deklarację członkowską1. Wpierw jednak zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia i Regulaminem Kąpieli oraz wszystkimi innymi dokumentami organizującymi działalność Stowarzyszenia, bo są to dokumenty, które będą Ciebie obowiązywać po wstąpieniu do Stowarzyszenia. Dokumenty te, wraz z wzorem deklaracji członkowskiej możesz pobrać ze strony Stowarzyszenia. Po wypełnieniu deklaracji przekaż ją członkowi Zarządu.

Na najbliższym posiedzeniu, Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu Ciebie w poczet członków Stowarzyszenia, odroczy podjęcie decyzji lub odmówi przyjęcia, zwracając ci deklarację. O podjętej decyzji zostaniesz poinformowany zgodnie z zapisem w Statucie.

Jeżeli Zarząd zdecydował się przyjąć Ciebie w poczet członków, zostaniesz poinformowany o wysokości, terminie i sposobie wpłaty wpisowego oraz składki członkowskiej. Po ich uiszczeniu otrzymasz strój klubowy i oficjalną uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Od tego momentu posiadasz pełnię praw członkowskich, ale również i obowiązki, do których w szczególności należy jak najczęstszy udział w naszych kąpielach.


1Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, deklarację (osoba małoletnia) w Twoim imieniu składa Twój opiekun prawny.

Dokumenty:

  1. Statut Stowarzyszenia "Wrocławskie Morsy"
  2. Regulamin kąpieliska
  3. Deklaracje (pobierz i wypełnione przynieś na kąpielisko):
Kategoria: