Jak zostać darczyńcą?

Tomek

Osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia Wrocławskie Morsy może kontynuować, po 01 grudnia 2022 w bieżącym sezonie, uczestnictwo we wspólnych kąpielach morsowych jako DARCZYŃCA MIESIĘCZNY lub DARCZYŃCA SEZONOWY pod warunkiem przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia w kwocie nie mniejszej niż podane poniżej.

W sezonie 2022/2023 jest to kwota:

 • DARCZYŃCA MIESIĘCZNY: 40 zł za dany miesiąc kalendarzowy 
 • DARCZYŃCA SEZONOWY: 125 zł opłata do końca sezonu (do 31 marca)
 • JEDNORAZOWE WEJŚCIE: 10 zł ( Blik-iem 786665021 lub na konto stowarzyszenia)

Po wpłacie darowizny miesięcznej i rocznej Wpłacający zostanie wpisany jako DARCZYŃCA na listę osób uprawnionych do wspólnych kąpieli morsowych. Otrzyma również stosowną kartę DARCZYŃCY UPRAWNIONEGO.

Darowizny należy wpłacać zgodnie z danymi umieszczonymi na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „nazwisko i imię – darowizna na cele statutowe”.

Przywileje DARCZYŃCY:

 • MIESIĘCZNY: Możliwość uczestnictwa we wszystkich zamkniętych kąpielach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy w danym miesiącu kalendarzowym. Brak możliwości wprowadzania osób towarzyszących.    
 • SEZONOWY: Możliwość uczestnictwa we wszystkich zamkniętych kąpielach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy do końca sezonu (31 marzec 2023). Możliwość maksymalnie TRZYKROTNEGO wprowadzenia na kąpiel jednej osoby towarzyszącej.

Obowiązki DARCZYŃCY:

 • Przestrzeganie Regulaminu kąpieli oraz stosowanie do zaleceń osoby prowadzącej kąpiel.
 • Dostarczenie Oświadczenia uczestnika przy pierwszej wspólnej kąpieli.
 • Czuwanie nad właściwym zachowaniem oraz bezpieczeństwem osób wprowadzanych na wspólną kąpiel morsową.
 • Punktualne przychodzenie na kąpiel: 10:45 - 11:00. o godzinie 11:00 brama wejściowa jest zamykana.

Dokumenty:

 1. Regulamin kąpieli
 2. Oświadczenie interaktywne (pobierz, wypełnij, wydrukuj, podpisz i przynieś na kąpielisko):
Kategoria: