Jak zostać darczyńcą?

Osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia Wrocławskie Morsy może kontynuować, po 01 stycznia 2020 w bieżącym sezonie, uczestnictwo we wspólnych kąpielach morsowych jako DARCZYŃCA UPRAWNIONY pod warunkiem przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia w kwocie nie mniejszej niż wysokość składki członkowskiej.
W sezonie 2019/2020 jest to kwota 100 zł.

Po wpłacie odpowiedniej darowizny Wpłacający zostanie wpisany jako DARCZYŃCA UPRAWNIONY na listę osób uprawnionych do wspólnych kąpieli morsowych. Otrzyma również stosowną kartę DARCZYŃCY UPRAWNIONEGO.

Darowizny należy wpłacać zgodnie z danymi umieszczonymi na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „nazwisko i imię – darowizna”.

Oferta limitowana ilościowo i czasowo do dnia 31 stycznia (w zależnosci co nastąpi szybciej).

Przywileje DARCZYŃCY UPRAWNIONEGO:

Możliwość uczestnictwa we wszystkich zamkniętych kąpielach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy. Wprowadzanie na nie jednej osoby towarzyszącej lub najbliższej rodziny jako osób towarzyszących (żona, partnerka, mąż, partner, dzieci).

Obowiązki DARCZYŃCY UPRAWNIONEGO:

  • Przestrzeganie Regulaminu kąpieli oraz stosowanie do zaleceń osoby prowadzącej kąpiel.
  • Dostarczenie Oświadczenia uczestnika przy pierwszej wspólnej kąpieli.
  • Czuwanie nad właściwym zachowaniem oraz bezpieczeństwem osób wprowadzanych na wspólną kąpiel morsową.
  • punktualne przychodzenie na kąpiel: 10:30 - 11:00. o godzinie 11:00 brama wejściowa jest zamykana.

Dokumenty:

  1. Regulamin kąpieli
  2. Oświadczenie interaktywne (pobierz, wypełnij, wydrukuj, podpisz i przynieś na kąpielisko):
Kategoria: