Jak zostać darczyńcą?

Krzysztof

Osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia Wrocławskie Morsy może kontynuować, po 01 stycznia 2022 w bieżącym sezonie, uczestnictwo we wspólnych kąpielach morsowych jako DARCZYŃCA MIESIĘCZNY lub DARCZYŃCA SEZONOWY pod warunkiem przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia w kwocie nie mniejszej niż podane poniżej.

W sezonie 2021/2022 jest to kwota:

  • DARCZYŃCA MIESIĘCZNY: 30 zł Za dany miesiąc kalendarzowy 
  • DARCZYŃCA SEZONOWY: 100 zł Opłata do końca sezonu (koniec Kwietnia)

Po wpłacie odpowiedniej darowizny Wpłacający zostanie wpisany jako DARCZYŃCA na listę osób uprawnionych do wspólnych kąpieli morsowych. Otrzyma również stosowną kartę DARCZYŃCY UPRAWNIONEGO.

Darowizny należy wpłacać zgodnie z danymi umieszczonymi na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt. W tytule przelewu należy wpisać: „nazwisko i imię – darowizna”.

Przywileje DARCZYŃCY:

  • MIESIĘCZNY: Możliwość uczestnictwa we wszystkich zamkniętych kąpielach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy w danym miesiącu kalendarzowym. Brak możliwość wprowadzanie osób towarzyszących.    
  • SEZONOWY: Możliwość uczestnictwa we wszystkich zamkniętych kąpielach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Wrocławskie Morsy do końca sezonu (kwiecień 2022). Wprowadzanie na nie jednej osoby towarzyszącej lub najbliższej rodziny jako osób towarzyszących (żona, partnerka, mąż, partner, dzieci).

Obowiązki DARCZYŃCY:

  • Przestrzeganie Regulaminu kąpieli oraz stosowanie do zaleceń osoby prowadzącej kąpiel.
  • Dostarczenie Oświadczenia uczestnika przy pierwszej wspólnej kąpieli.
  • Czuwanie nad właściwym zachowaniem oraz bezpieczeństwem osób wprowadzanych na wspólną kąpiel morsową.
  • Punktualne przychodzenie na kąpiel: 10:30 - 11:00. o godzinie 11:00 brama wejściowa jest zamykana.

Dokumenty:

  1. Regulamin kąpieli
  2. Oświadczenie interaktywne (pobierz, wypełnij, wydrukuj, podpisz i przynieś na kąpielisko):
Kategoria: